La Generalitat aprova el decret que regula el model d’escola inclusiva