XXVII Jocs Florals del Raval

Adrecem les bases per participar en els Jocs florals del RavalFoto de la Galeria

               XXVII  Jocs Florals del Raval

BASES  DE  PARTICIPACIÓ

 

Es valoraran els treballs, tant en poesia com en prosa exaltin els valors humans.

1- Els treballs podran ser temàtica lliure.

2- Hauran de ser inèdits.

3- Els treballs poden ser en prosa  amb llengua Catalana i vers amb català i castellà

3.1- Prosa: narració o assaig, amb extensió màxima de 4 fulls- DIN A4.

3.2- Vers: poemes amb extensió màxima de 3 fulls- DIN A4.

4- Màxima, 2 treballs per participants en cada modalitat.

Els treballs seran lliurats amb 6 copies dels treballs, escrits per una sola cara i a doble    espai, sense signar, amb títol i pseudònim.

      Es lliurarà dins d’un sobre gran en el que constarà:

TÍTOL DEL TREBALL

PSEUDÒNIM

PROSA ,  ADULTS  O  JUVENILS   I  VERS  ADULT

S’haurà d’adjuntar un sobre petit tancat on constaran les dades personals:

    NOM, EDAT, TELÈFON, ADREÇA,  TÍTOL DEL TREBALL i correu electrònic si teniu,   dins el sobre gran.

 

Els treballs s’enviaran  a:

A la bústia del c/. Cera, 44, Baixos 2 ( Porta Negra )

A.I.P.C.C  c/. Salvadors, 24   o a mà el divendres de 19h. a 21h.

Telèfon, informació: 93 442 46 68

L’admissió de treballs s’acabarà el dia  20  d’abril del  2017, sense cap mena de pròrroga.

 

El veredicte dels treballs i el lliurament dels guardons es donarà a conèixer el 14 de maig del 2017 a les 11 hores a la Sala de Actes del Museu Marítim, Av. Drassanes,  08001 Barcelona tots els participants estan convidats al acte.

 

S’estableix tres premis tant en vers com en prosa  amb las categories de Adults:

Adults:      Més grans de 17 anys

En Juvenil no mes participaran amb prosa

               Juvenil: De 11 anys a 16 anys

 

MODALITAT                     1er. PREMI             2on. PREMI          3er.  PREMI

PROSA I VERS ADULTS        200€                      80€                        50€

PROSA JUVENILS                  150€                      50€                        25€

 

Els premis podran quedar desert, si així ho considera el jurat.

Els veredicte del jurat serà inapel·lable que estarà format per 5 persones de diferents edats.

              Els treballs no es retornaran.

La recollida del premi es farà obligatòriament el dia del veredicte, en persona o per             mitjà d’un representant.

              Sinó és així es perd el dret al premi en metàl·lic.

 

La participació en el XXVII ens Jocs Florals del Raval, implica l’acceptació de totes les bases.

ORGANIZAT: Ass. Comerciants i Veïns Carrer Cera  i  Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana ( A.I.P.C.C.)