LA 3a JORNADA SOBRE CULTURA POPULAR I ASSOCIACIONISME: UN NOU MARC FISCAL PER A LES ENTITATS CULTURALS