LA 13a MOSTRA DE TEATRE DE LA GENT GRAN DE SARRIÀ – SANT GERVASI