En què consisteix la tercera fase de remodelació del Teatre de Sarrià