La Federació d’Ateneus de Catalunya reb la Creu de Sant Jordi

 
El Govern de la Generalitat ha lliurat, en un acte oficial al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, la Creu de Sant Jordi a la Federació d’Ateneus de Catalunya, de la que en som membres, atenent al seu paper com a referent cultural i social amb una valuosa tradició històrica. Els ateneus, fundats majoritàriament a Catalunya durant el segle XIX, han influït ben positivament en la vida col·lectiva, adaptant-se a les noves realitats socials. El conjunt d’entitats com la nostra, que aplega la Federació, contribueixen a l’expansió de la cultura, al foment de l’associacionisme i al reequilibri del territori.

Com entitat membre de la Federació d’Ateneus ens satisfà especialment aquest reconeixem. Agraïm el suport de la Federació en el desenvolupament dels nostres projectes, especialment pel que fa a la reforma del teatre.

 
Per tot això ens ha complagut poder acompanyar al president i membres de la Junta Directiva de la Federació d’Ateneus en aquest acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi.

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o una entitat per part de la Generalitat de Catalunya, i aquest any ha estat concedida a 27 persones i 15 entitats que s’han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

A tots ells, la nostra felicitació.

Montserrat Morera i Isern

Presidenta