Concert del Quartet de Cambra Concertante

Per concloure la celebració del Dia de la Dona, un concert del quartet de corda Concertnte amb un programa original. En primer lloc, Mozart, un clàssic d’aquesta formació musical, amb el quartet núm. 15, en re menor. I en segon lloc, el Quator à Cordes de la compositora francesa Germaine Tailleferre. l’única dona de l’anomenat Groupe des Six o conjunt de compositors que es van donar a conèixer el 1920 per la seva actitud contrària a la música impressionista i wagneriana.

Malgrat els seus inicis a principis del segle XX, la major part de l’obra de Germaine Tailleferre es va composar després de la II Guerra Mundial. No obstant això, ha restat molt desconeguda i en molts casos inèdita, i no ha estat grabada i divulgada fins els anys vuitanta. L’audició del quartet COncertante ha estat, doncs, una bona ocasió per conèixer-la.