CONFERENCIA: ELS ÀNGELS EN ELS RELATS DE L’INFANCIA DE JESÚS – 27-05-2013

Prof. Mn. Armand Puig. degà de la Facultat de Teologia de Barcelona
El missatge dels àngels és personal en el cas de Josep (Mt.1-2) i Maria(Lc 1) però també en el cas dels pastors (lc.2) L’àngel posseix una qualificació i una legitimació divines que fan que el seu missatge sigui autoritzat. És important entendre la funció que els àngels duen a terme, i que es resumeix en el fet d’introduir en la història una comunicació divina que és capaç de canviar-la. Així, Josep, que volia trencar l’acord matrimonial amb Maria, es fa enrere perquè el missatge de l’àngel és la veu de Déu que s’expressa en aquesta terra. Una cosa semblant es pot dir de la visita de l’àngel Gabriel a María. L’àngel anticipa la condició teàndrica de Jesús, el Fill de Déu, en la mesura que es mou entre la divinitat i la humanitat i anuncia així el Déu fet home. La humanitat dels àngels (tan visible en el portal del Naixement de la Sagrada Familia de Barcelona) on les figures angèliques no porten ales) anuncia la humanitat de Déu. D’altra banda, hi ha l’àngel que s’apareix als pastors i que interpreta i aclareix la història humana. Els pastors han de saber que la menjadora és el senyal del Salvador , i que la petitesa assumeix la grandesa. Finalment tots els àngels són presentats com els qui, en gran nombre, proclamen aquesta història a tot l’univers, a tot el cosmos, cantant la glòria a Déu i la pau a la terra.