No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.

I JORNADA CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS DE CATALUNYA (27/09/13)

Més de 400 inscrits d’associacions de pacients i professionals sanitaris van compartir experiències en la I Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya del 27 de setembre sota el lem “Compartir per avançar”

Les associacions de pacients són els col·lectius experts necessaris per millorar l’atenció sanitària de la ciutadania.

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, un any després de la creació, va celebrar la seva primera Jornada amb l’objectiu de posar en comú coneixements, experiències i reflexions adreçades a millorar l’atenció sanitària de la ciutadania, però també amb la finalitat d’impulsar la visibilitat de la important tasca que desenvolupen el conjunt de les organitzacions de pacients de Catalunya.

La Jornada es va organitzar a partir de dos grans eixos. D’una banda, les relacions entre pacient, professional i cuidador, i per altra banda els reptes del món associatiu. L’objectiu és que la Jornada serveixi per impulsar iniciatives concretes que enforteixin el conjunt del sector associatiu de pacients.

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya es va crear l’octubre de l’any 2012. Es tracta d’un òrgan permanent de consulta i participació dels representants dels pacients del sistema català de salut.

La principal funció és compartir la informació del sistema català de salut amb els representants de les diferents associacions de pacients del país perquè aportin recomanacions que es puguin traduir en una millora del disseny i en aplicació posterior de les polítiques públiques de promoció de la salut de cada col·lectiu.

Aquests són els principals objectius:

•Compartir amb els pacients informació transparent, concreta, accessible i fàcilment comprensible del sistema català de salut de responsabilitat pública.

•Vetllar per l’atorgament als pacients del suport i assessorament necessari sobre les qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut.

•Facilitar la participació de les associacions de pacients del sistema català de salut de responsabilitat pública en el procés d’elaboració, decisió i prestació de polítiques sanitàries i canalitzar les seves propostes i recomanacions.

•Proposar actuacions per potenciar l’ús de les noves tecnologies en l’atenció sanitària.

•Atendre les peticions d’assessorament que puguin ser adreçades al Consell a través de la Secretaria General.

•Proposar la creació de consells tècnics de pacients de diferents patologies o àrees específiques.

En només un any de la seva creació s’han organitzat diferents grups de treball, entre els quals hi ha el grup que treballa per redactar el reglament intern del Consell, un grup de comunicació, un grup d’organització de la Jornada i també s’ha proposat un grup sobre pacients i noves tecnologies.