Elegida l’Assemblea Espiritual Local dels Bahá’ís de Barcelona, òrgan de govern de la comunitat bahá’í a la ciutat de Barcelona

Com cada any, els bahá’ís de Barcelona han procedit a triar l’òrgan de govern de la comunitat bahá’í, que es coneix com Assemblea Espiritual Local de Barcelona. Com en el cas de les altres més de 18.000 entitats similars que hi ha al món actualment, els bahá’ís, mitjançant un procés electoral sense nominacions, candidatures, o publicitat, han escollit per votació democràtica, inspirada per la devoció, a les nou persones, homes i dones, que durant el proper any representaran a la comunitat bahá’í i s’ocuparan de l’administració dels seus assumptes. Aquesta elecció té lloc anualment el 21 d’abril, el dia que commemora la declaració pública de la missió de Bahá’u’lláh, fundador de la Fe bahá’í.