10/04/13 – SEGONA REUNIÓ AMB ACE I INFRAESTRUCTURES.CAT

El passat 10 d’abril tingué lloc la segona trobada d’ACI i ACE amb INFRAESTRUCTURES.CAT (antiga GISA) a les oficines d’aquesta última entitat a Barcelona. En aquesta ocasió, assistí Josep Farré, Director en funcions d’Edificació d’Infraestructures.cat, David Garcia i Antoni Blázquez, President i Vicepresident de l’ACE (ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D’ESTRUCTURES) i Josep Mª Tremps i Lluís Termes, President i Vicepresident de l’ACI.

Aquesta trobada permeté aprofundir en els problemes plantejats en l’anterior visita, obtenint un compromís per part del Sr. Farré en quant a estudiar els següents punts:

– Analitzar la correcta redacció dels projectes concursats amb els col·laboradors dels titulars del concurs.

– Perseguir l’assistència continuada dels tècnics especialistes en instal·lacions i estructures a les obres.

– Seguir estudiant el model de contracte únic, on ACI i ACE proposen el desglossament per especialitats.

– Estudiar la participació d’una comissió d’ACE i ACI en la redacció de plecs de licitació.

En els propers dies es concretarà una nova reunió per parlar dels avenços en els temes plantejats.