Video del Jesucristo Superstar 2012 per celebrar els 25 anys de la Bambolina Negra