Mostra d’activitats dels Centres Cívics de Barcelona, Còrcega amb Rbla. Catalunya