REPORTATGE DE LES EXPERIENCIES VISCUDES DINS LA COOPERACIÓ